Вороньківський ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області"

Меню

Випадкове фото

Погода
Погода в Україні

Увага!

  

                      Форми та результати правоосвітньої роботи

 

                з батьками та дітьми, яка проводиться

                психологічною службою Вороньківського НВК

 

         Складовою частиною комплексної програми основ правового виховання учнів з програми з правового виховання учнів  є робота практичного психолога, Богдан Сніжани Іванівни, яка якісно та в повному обсязі виконується протягом навчального року, адже правове виховання – це складова частина виховання в цілому, яке впливає не тільки на свідомість, а й на поведінку, формує переконаність у необхідності дотримання закону, прав і обов’язків.    

         Завдяки творчій ініціативі педагогів та їхній професійній компетентності в НВК створені всі умови для захоплюючої інтелектуально-творчої діяльності школярів, надання їм можливості компетентного вибору життєвого шляху. 

         Вороньківський НВК вибрав власні напрямки  правової освіти: весь навчально-виховний процес школи спрямований на правове та громадянське виховання учнів, що здійснюється через:

         а) навчальні предмети;

         б) позакласну роботу;

         в) роботу з батьками та громадськістю;

         г) роботу штабу по профілактиці правопорушень.

         В кабінеті психолога є куточок права, у якому розташований куточок довіри та скринька довіри і діти постійно мають змогу звернутися по допомогу.

Практичним психологом, Богдан Сніжаною Іванівною, здійснюється моніторинг кількості учнів, які перебувають на внутрішньо-шкільному обліку та  складається картотека учнів, схильних до правопорушень, за ними ведеться психолого-педагогічне спостереження, проводяться індивідуальні бесіди, тренінги, тестування та дослідження.

         Протягом року психолог разом з класними керівниками, вчителями-предметниками, адміністрацією НВК вивчають контингенти учнів, відвідують дітей вдома, з метою обстеження житлово-побутових умов, складають акти обстеження.

         На кожного учня( Кобзар Р., Жихарєва О., Яценко О. ), що перебуває на внутрішкільному обліку, складено психолого-педагогічну характеристику, в якій вказано психологічні особливості учня, відображено його здібності до навчання та участь у суспільно-корисній роботі.

         На засіданнях, педрадах, нарадах при директорі, методоб’єднаннях класних керівників 5-11 класів психолог висвітлює питання про форми профілактичної роботи по попередженню правопорушень, розробляє психологічні рекомендації стосовно певного виду роботи з учнями, що стоять на обліку. Раз на рік проводить психолого-педагогічний семінар за запитом адміністрації.

         Разом із працівниками «Служби сім’ї та молоді » проведено з учнями змістовні бесіди на теми: « Знай свої права, дитино », « Злочинність та покарання », лекцію-диспут: «Чому підлітки скоюють злочини?»

         Шкільний психолог значну увагу приділяє також формуванню здорового способу життя НВК.

         Традиційними у НВК стали зустрічі з медиками, психологічні консультації, проводяться засідання круглих столів, вечори запитань та відповідей.

         Постійна увага у НВК приділяється заходам по попередженню негативних явищ серед учнівської молоді. З цією метою проведено бесіди: « Світ жорстокості нищить душу дитини »,  « Цінуй честь сім’ї. Знай, що твоя сім’я – це і твої вчинки, і твоя поведінка », диспути: « «Доброта» з корисливих спонукань – підлість», « Примиритися зі злом – це значить стати аморальною людиною», години спілкування: « Як жити сьогодні, щоб побачити завтра?», « Як вогню, бійся в юні роки пустоти душі, легкості в думках і дешевих розваг». Періодично переглядаємо із старшокласниками документальні фільми:  «Про торгівлю людьми», « Негативні явища суспільства » , «Алкоголь, куріння, наркоманія – їх нищівний вплив на організм підлітків».

        

 

                         Заступник директора по виховній роботі

 

                                    та практичний психолог

Щомісяця  1) контролюють та систематично коректують роботу з дітьми, що мають фізичні вади, затримку у розумовому розвитку, з дітьми із неблагополучних, малозабезпечених сімей, з « проблемними « , із дітьми підвищеної педагогічної уваги та дітьми батьків – активістів. В разі, коли поведінка батьків чи учня не піддається корекції, ставлять питання про вплив на них відповідними організаціями, а у випадку зразкового виконання батьківських обов’язків – максимально заохочують.

2) Проводять батьківські рейди з метою: а) перевірки дотримання учнями рекомендованого режиму дня; б) виявлення та допомога батькам, які  не забезпечують правильного сімейного виховання дітей, організації роботи з ними.

Щотижня 1. Психологом проводяться консультативні дні  для батьків, дітей, вчителів.

Щосеместрово 1. Разом із вчителями зустрічаються з батьками невстигаючих учнів.   

2. Сприяють проведенню тижнів здоров’я, попередженню правопорушень.

3. Проводяться: моніторинг вихованості серед учнів, з подальшим заповненням соціального паспорту класу.      

  4. Проводиться і контролюється робота з « проблемними» дітьми.

5. Проводяться рейди-перевірки зайнятості учнів вдома.

Щорічно Працюють над виконанням державних, обласних та районних програм.

  1. Проводять тиждень та місячник правових знань. ( жовтень-листопад )
  2. Проводиться « День толерантності » (16 листопада )  
  3. Проводиться тиждень психології ( березень )
  4. Проводять лекції, диспути, бесіди, круглі столи з дітьми та батьками на теми:         « СНІД – чума ХХ1 ст.», « Чи потрібні наркотики, алкоголь, тютюнопаління молодому поколінню?» , « Торгівля людьми», « Попередження  насилля та жорстокого поводження в сім’ї», « Права і обов’язки сучасного учня ».
  5. Обговорюються статті періодичної преси, кінофільмів та документальних фільмів з відповідних тем.
  6. Проводяться конкурси    на кращий малюнок про «СНІД», шкідливі звички, права людини.

                       Планування заходів по правовому вихованню

                                    та профілактиці правопорушень

Моніторинг морально-психологічного розвитку. На сьогодні не має єдиної загально-визначеної точки зору на теорію характеру і практику  його діагностики. Що спонукало нас розробити чіткі параметри морально-психологічного розвитку дитини та методику його виміру ( на основі загальновідомої і широко вживаної « Методики особистісної діагностики за Т. Лірі » ) ( детальніше див. газету « Психолог» № (103) лютий 2004р. В. Словацький, Т. Горошко, Н. Макарчик « Моніторинг морально-психологічного розвитку»).

                         Завдяки  чому проходить розвиток

                     та зміцнення психологічного здоров’я

1.Розвиток та зміцнення морально-психологічного здоров’я:

     а) декларація співробітництва;

     б) суд честі школи; 

     в) рада класу, рада школи;                   

     г) світовий кодекс прав людини , дитини; 

    д) самопізнання, виховання;

     е) свято творчих досягнень, 

   ж) організація роботи психологічної служби;

   з)телефон довіри;

   к) організація отримання зворотнього зв’язку, соціологічного дослідження; 

   л) диференціація впливу;  

   н) психолого-педагогічні консиліуми;

   о) шкільне самоврядування;

   п) організація шефства;    

   р) психологічний контроль;

   с) морально-психологічний моніторинг( вчитель, учень, батьки ).

                                  Форми і методи проведення

                    профілактичної роботи з проблемними учнями

На етапі трансформації суспільства посилюється місія і роль школи у плеканні людського образу, забезпеченні фізичного, психічного, морального, духовного здоров’я дитини. Школа покликана попередити дитину про небезпеки життя; зберегти у кризових ситуаціях; озброїти особистісними механізмами, які дозволяють молодій людині успішно долати проблеми.

                           Які ж форми і методи проведення

              профілактичної роботи з учнями в нашому НВК?

Виявити неблагополучні сім’ї, та учнів схильних до правопорушень                      ( пропуски занять без поважних причин, схильність до аморальних вчинків, вживання алкоголю та наркотичних речовин і т.д. ), можуть психолог, вчителі, батьки, державні служби ( кримінальна міліція, служба у справах неповнолітніх та ін. ) шляхом спостережень, фактів, тестів, тощо. Зі своїми думками, пропозиціями вони обов’язково звертаються до класного керівника « проблемного » учня, який в свою чергу організовує з учнем первинну профілактичну роботу. Це індивідуальні бесіди з класним керівником, зустрічі з психологом, виховні години на відповідні теми із залученням до їх підготовки « проблемного учня » наслухування його поведінки на класних учнівських та батьківських зборах, зустріч його батьків з батьківським комітетом. Паралельно з класним керівником з ним працюють вчителі, які викладають в цьому класі, чи близько знайомі з учнем. Профілактичну бесіду за необхідністю також проводить адміністрація школи, якщо ж первинна профілактика класного керівника відповідних результатів не дала, то поведінка учнів розглядається на методичному об’єднанні класних керівників, педраді або нараді при директорові, загально шкільній конференції чи раді школи; за результатами їх рішення учні, поведінка яких заслуховувалася, ставляться на шкільний облік і список їх затверджується директором НВК.

Шкільний облік. З учнями, які потрапили на шкільний облік, продовжується розпочата класним керівником профілактична робота «+» в дію вступають штаб по профілактиці правопорушень, психологічна служба, батьківська громадськість школи.  Психолог, заступник директора по виховній роботі, класний керівник, директор  відвідують учня вдома, з’ясовують умови проживання та навчання учня, прагнучи зрозуміти в чому криється проблема. Потім аналізуючи інформацію психолог заводить особову справу на нього:

Якщо учень показав позитивні зрушення в своїй поведінці, то його класний керівник повторно звертається до методичного об’єднання класних керівників, педради, наради при директорові, загально шкільної конференції чи Ради НВК з пропозицією зняття його з шкільного обліку. Якщо ж зміни не відбулись, то в дію вступає на прохання адміністрації НВК кримінальна міліція або служба у справах неповнолітніх району.

         Підростаюче покоління – це майбутнє будь-якої країни, будь-якої держави. Тож яким буде це майбутнє – багато залежить від стану здоров’я моральних якостей дітей та молоді. Протягом цього навчального року в нашому НВК проводяться індивідуальні бесіди для учнів  та їх батьків з лікарями, психологами, співробітниками правоохоронних органів. Тематика бесід різноманітна: « Не будьте ворогом собі », « Здоровий спосіб життя », Що я знаю про СНІД ?»,     « Шкідливі звички та їх наслідки », « Наркоманія: модно чи безпечно? », « Чи знаю я Кримінальний кодекс? », « Як захистити себе від злочинного світу? », « Підліток і закон »,  « Закон і ми », « А як би вчинив ти? » ( вирішення ситуаційних завдань ).

           Одним із методів формування самостійних правових переконань учнів є проблемне навчання. Формами проблемного навчання, які використовуються в НВК, є диспути, дискусії. Проблематика їх різноманітна і черпається в періодичній пресі .Усього диспутів проведено 8.

         При роботі з класними колективами при вивченні особистості учня психолог використовує тести, анкети, методики досліджень. Наприклад. Малюнкові тести:                            «Психогеометрична топологія», «Намалюй характер», «Кінетичний малюнок сім’ї». До речі, у самих учнів процес самопізнання за допомогою тестів викликає велике зацікавлення. Також у виховній роботі в нашій школі використовуються тести, які виявляють – відхилення в поведінці дітей, такі як: « На скільки ви терплячі? », « Чи схильні ви до вживання наркотиків? »,

« Чому я продовжую палити? » тощо.

         Правове виховання учнів  спрямоване на необхідність дотримуватись правил поведінки в НВК. В цьому напрямку продуктивно використовується пояснювально-ілюстративний метод навчання ( бесіди, перегляд кінофільмів ).

         Загально профілактичне значення правової роботи серед учнів нашого НВК полягає в розумінні неповнолітніми того, що за здійснене правопорушення настає індивідуальна відповідальність.

                                 Кілька назв заходів з правової тематики

                             із участю психолога та правоохоронних органів

 

              Форми та результативність право просвітницької роботи з батьками

         Значну роль у вихованні віднесено спільним діям НВК і сім’ї. Головні завдання роботи НВК з сім’єю є:

В нашому НВК батьки та вчителі є партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу – виховання учнів.

 

                                                            

 

 

Ласкаво просимо

15:41
Вторник 18.01.2022 р.

Меню користувача
Вторник
18.01.2022
15:41


Логін:
Пароль:

Архів записів

Свята України
Праздники Украины

Онлайн

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Автор сайту: Заєць Валентина Григорівна.
Вся інформація розміщена на даному сайті належить Вороньківському НВК (с. Вороньки Чорнухинського р-н, Полтавської області).